Zlatá baňa Sturec, Slovensko

Kľúčové oznámenie

 • 100% vlastnená banská licencia Kremnica pokrýva 9 km2
 • Nízkonákladová a bezpečná jurisdikcia EÚ na Slovensku
 • Zdroj podľa JORC (2012) 21,2 Mt @ 1,50 g/t Au a 11,6 g/t Ag, obsahujúci 1,026 mil. uncí zlata a 7,94 mil. uncí striebra na otvorenom povrchu a ďalších 388 kt @ 3,45 g/t Au a 21,6 g/t Ag obsahujúcich 43 uncí zlata a 270 uncí striebra v podzemí – 76 % nameraných + indikovaných nerastných zdrojov
 • Historická produkcia viac ako 1,5 mil. uncí zlata a 6,7 mil. uncí striebra v hodnote viac ako 2 miliardy USD pri posledných cenách kovov
 • Príležitosť použiť jednoduché techniky podzemnej ťažby s nízkym dopadom a gravitačnú separáciu a flotačné spracovanie na historicky významnom ložisku zlata
 • Významná perspektíva prieskumu existuje pozdĺž hlavného zdroja definovaného v lokalite Sturec, ako aj smerom nadol/nadol od existujúceho rudného telesa

Katalyzátory s nízkym rizikom / vysokým vplyvom

 • Modernizácia zdrojov koncom roka 2021
 • Rozsahová štúdia – koniec roka 2021 / začiatok roka 2022

Umiestnenie projektu

Prieskumné úsilie sa zameriava na južný krok od predchádzajúcej obálky zdrojov pozdĺž zóny s vysokým stupňom poklesu s cieľom zvýšiť podzemné zdroje.

Nedávne úspechy v prieskume

 • UGA-04: 90m @ 3.88 g/t Au and 13.9 g/t Ag
 • UGA-05: 32m @ 4.62 g/t Au and 17.5 g/t Ag
 • UGA-06: 70m @ 3.43 g/t Au and 14.7 g/t Ag
 • UGA-07: 112m @ 0.87 g/t Au and 7.7 g/t Ag
 • UGA-12: 35m @ 3.73 g.t Au and 11.6 g/t Ag

Nedávne úspechy v prieskume

Nedávne úspechy v prieskume

Atraktívna metalurgia

 • Vynikajúca výťažnosť zlata z prechodnej (polooxidovanej) a sulfidickej (čerstvej) rudy zo štôlne Andrej v bani Sturec Gold Mine pomocou gravitačnej separácie a flotácie
 • Gravitačná výťažnosť zlata sa pohybuje od 52 % do 74 %, pričom po flotácii sa zvyšuje až na 88 % a v prípade lúhovania flotačných zvyškov až na 98 %.
 • Silný profil výťažnosti zlata zo sulfidickej rudy podporuje potenciál jednoduchej stratégie gravitačnej separácie a flotačného spracovania
 • Potenciál výrazne znížiť CAPEX a umožniť Sturecu vyrábať zlatý koncentrát na vývoz zo Slovenska, kde by sa mohol ďalej spracovať pomocou konvenčného spracovania sulfidických koncentrátov alebo predať

Tabuľka zdrojov

Odhad zdrojov nad medznou hodnotou 0,40 g/t Au a v rámci optimalizovanej povrchovej jamy

Resource CategoryTonnes
(kt)
Density (t/m3)Au
(g/t)
Ag (g/t)AuEq1
(g/t))
Au (koz)Ag (koz)AuEq1
(koz)
Measured3,0002.171.6913.51.791611291171
Indicated11,2002.241.7914.91.906435373685
Measured + Indicated14,2002.231.7714.61.878046664856
Inferred7,0002.330.975.61.012221280230
TOTAL21,2002.261.50m11.61.59102679441086

Odhad zdrojov nad medznou hodnotou 2,85 g/t Au: mimo optimalizovanej povrchovej jamy

Resource CategoryTonnes
(kt)
Density (t/m3)Au
(g/t)
Ag (g/t)AuEq1
(g/t))
Au (koz)Ag (koz)AuEq1
(koz)
Measured
Indicated1142.283.3925.63.57129413
Measured + Indicated1142.283.3925.63.57129413
Inferred2742.343.4719.93.613117632
TOTAL3882.343.4521.63.604927045

AuEq g/t = ((Au g/t grade*Met. Rec.*Au price/g) + (Ag g/t grade*Met. Rec.*Ag price/g)) / (Met. Rec.*Au price/g)
Dlhodobá prognóza ceny zlata a striebra USD/uncu (zdroj: Svetová banka, JP Morgan): 1 500 USD a 20 USD.
Výťažnosť zlata a striebra z thiosulfátových metalurgických testov v roku 2014: 90,5 % a 48,9 %.
Spoločnosť zastáva názor, že zlato aj striebro majú primeraný potenciál na získanie a predaj zo štúrovskej rudy pomocou tiosulfátového lúhovania/elektrónovania podľa uvedených výťažností.

Návrat hore