Podmienky a pravidlá

Vitajte na našej webovej stránke. Ak budete pokračovať v prehliadaní a používaní tejto webovej lokality, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich podmienok používania, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov upravujú vzťah spoločnosti MetalsTech Limited s vami v súvislosti s touto webovou lokalitou. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok, nepoužívajte naše webové stránky.

Termín MetalsTech alebo „nás“ alebo „náš“ alebo „my“ sa vzťahuje na vlastníka webovej stránky, ktorého sídlo je Unit 1, 44 Denis Street, Subiaco WA 6008 Australia.

Naše registračné číslo spoločnosti je ACN 612 100 464. Pojem „vy“ sa vzťahuje na používateľa alebo diváka našej webovej stránky.

Používanie tejto webovej stránky podlieha týmto podmienkam používania:

  • Obsah stránok tejto webovej stránky slúži len na všeobecné informácie a použitie. Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
  • Táto webová stránka používa súbory cookie na monitorovanie preferencií pri prehliadaní. Ak povolíte používanie súborov cookie, môžeme ukladať osobné údaje na použitie tretími stranami.
  • Ani my, ani tretie strany neposkytujeme žiadnu záruku, pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, výkonnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov, ktoré sa nachádzajú alebo ponúkajú na tejto webovej stránke, na akýkoľvek konkrétny účel. Beriete na vedomie, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby a my výslovne vylučujeme zodpovednosť za takéto nepresnosti alebo chyby v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
  • Akékoľvek informácie alebo materiály na tejto webovej stránke používate výlučne na vlastné riziko, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby všetky produkty, služby alebo informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky spĺňali vaše špecifické požiadavky.
  • Reprodukcia akéhokoľvek materiálu na tejto webovej stránke je zakázaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MetalsTech
  • Všetky ochranné známky reprodukované na tejto webovej stránke, ktoré nie sú majetkom prevádzkovateľa alebo na ktoré mu nebola udelená licencia, sú uvedené na webovej stránke.
  • Neoprávnené používanie tejto webovej stránky môže viesť k nároku na náhradu škody a/alebo k trestnému činu.
  • Z času na čas môže táto webová stránka obsahovať aj odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú uvedené pre vaše pohodlie a poskytujú ďalšie informácie. Neznamenajú, že danú(-é) webovú(-é) stránku(-y) schvaľujeme. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok.
  • Vaše používanie tejto webovej stránky a všetky spory vyplývajúce z takéhoto používania webovej stránky podliehajú zákonom Austrálie a WA.
Návrat hore