Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť MetalsTech používa a chráni všetky osobné údaje, ktoré spoločnosti MetalsTech poskytnete pri používaní tejto webovej lokality. Osobné údaje sú akékoľvek informácie alebo názory (zaznamenané v akejkoľvek forme) o osobe, či už pravdivé alebo nie, na základe ktorých možno túto osobu identifikovať.

Podobne ako mnohé iné organizácie, aj spoločnosť MetalsTech musí dodržiavať národné zásady ochrany súkromia obsiahnuté v zákone o ochrane súkromia z roku 1988 (Cth). Spoločnosť MetalsTech sa zaväzuje zabezpečiť ochranu vášho súkromia. Ak vás pri používaní tejto webovej stránky požiadame o poskytnutie osobných údajov, môžete si byť istí, že budú použité len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Spoločnosť MetalsTech môže tieto zásady príležitostne zmeniť aktualizáciou tejto stránky. Túto stránku by ste mali z času na čas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní so všetkými zmenami. Táto politika je účinná od 1.7.2016.

Čo zhromažďujeme, ukladáme a používame

Môžeme zhromažďovať, uchovávať a používať tieto osobné údaje:

  • meno a pracovná pozícia
  • kontaktné informácie vrátane e-mailovej adresy
  • demografické informácie
  • ďalšie informácie

Čo robíme so získanými osobnými údajmi

Tieto osobné údaje potrebujeme, aby sme pochopili vaše potreby a poskytli vám lepšie služby, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

  • Vedenie interných záznamov.
  • Osobné údaje môžeme použiť na zlepšenie našich služieb.
  • Na vami zadanú e-mailovú adresu môžeme pravidelne posielať propagačné e-maily o aktualizáciách spoločnosti alebo iných informáciách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.
  • Z času na čas môžeme vaše osobné údaje použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali na účely prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Osobné údaje môžeme použiť na prispôsobenie webovej stránky podľa vašich záujmov.

Vaše osobné údaje zverejníme na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo na súvisiace účely. Ak je zverejnenie informácií povinné zo zákona, zverejníme len nevyhnutné informácie.

Zabezpečenie

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov. S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu sme zaviedli vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme online.

Ako používame súbory cookie

Súbor cookie je malý súbor, ktorý žiada o povolenie na umiestnenie na pevný disk vášho počítača. Keď súhlasíte, súbor sa pridá a súbor cookie pomáha analyzovať webovú návštevnosť alebo informuje o tom, kedy ste navštívili určitú lokalitu. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám reagovať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, záľubám a neobľúbenosti tým, že zhromažďuje a pamätá si informácie o vašich preferenciách.

Na identifikáciu používaných stránok používame súbory cookie denníka návštevnosti. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webových stránok a zlepšovať naše webové stránky s cieľom prispôsobiť ich potrebám zákazníkov. Tieto informácie používame len na účely štatistickej analýzy a potom sú údaje zo systému odstránené.

Súbory cookie nám celkovo pomáhajú poskytovať vám lepšie webové stránky, pretože nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Súbor cookie nám v žiadnom prípade neposkytuje prístup k vášmu počítaču ani žiadne iné informácie o vás, okrem údajov, ktoré ste sa rozhodli s nami zdieľať.

Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale ak si to želáte, môžete zvyčajne upraviť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookie odmietal. To vám môže zabrániť v plnom využívaní webových stránok.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Po použití týchto odkazov na opustenie našej stránky by ste si však mali uvedomiť, že nemáme žiadnu kontrolu nad týmito inými webovými stránkami. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete počas návštevy takýchto stránok, a tieto stránky sa neriadia týmito zásadami ochrany osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť si zásady ochrany osobných údajov platné pre danú webovú lokalitu.

Kontrola vašich osobných údajov

Osoby, ktoré chcú získať prístup k svojim osobným údajom uloženým spoločnosťou MetalsTech, tak môžu urobiť na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu info@metalstech.net. Spoločnosť MetalsTech vyhovie všetkým primeraným žiadostiam o opravu nepresností.

Návrat hore